Dawa Tangane Tegese | KamusSoal

TheTopMatters.com – Saat ini kita akan membahas salah satu latihan soal sebagai berikut Dawa Tangane Tegese | KamusSoal. Mari kita bahas soal tersebut dengan tepat dan benar.

Dawa Tangane Tegese

 

Gatekna pratelan ing ngisor iki!

(1) Dheweke ora melu tumindak ana nging kelepetan ala.
(2) Indah adoh saka wong tuwane mula katon sumpeg atine.
(3) Wis melu antri ananging mung ora sida entuk.
(4) Bapak nembe maca koran lan nyruput kopi.

Ukara kang ngandhut tembung entar katunjuk nomer

 

A. (1) lan (2)
B. (1) Ian (3)
C. (2) lan (3)
D. (3) lan (4)

 

Jawaban

Jawaban untuk soal ini adalah A. (1) dan (2).

 

Penjelasan

Tembung entar yaiku tembung sing duwe teges ora sabenere. Tembung entar diarani tembung silihan utawa kiasan. Kayata “adus”, sabenere dudu ditrapke adus banyu ananging entuk tambahan “kringet”, dadi adus kringet tegese nyambut gawe abot/mempeng.

Tuladha liyane yaiku:

  • Cilik atine tegese kuwatir/sumelang.
  • Dawa tangane tegese seneng colong jupuk.
  • Gedhe endhase tegese gumedhe (sombong).

Saka pratelan ing dhuwur, ukara kang ngandhut ttembung entar katunjuk nomer (1) lan (2) yaiku:

  1. Dheweke ora melu tumindak ana nging kelepetan ala. (Artinya orang yang tidak ikut melakukan tetapi mendapatkan kesalahan). Tegese kalepatan ala= kesalahan.
  2. Indah adoh saka wong tuwane mula katon sumpeg atine. (Artinya Indah jauh dari orang tuanya jadi hatinya sedih). Tegese sumpeg atine= sedih/susah.

Jadi, jawaban yang benar adalah A. (1) dan (2).

Referensi Jawaban :

Wikipedia.org
Ruangguru.com

Demikian kunci jawaban dari pertanyaan Dawa Tangane Tegese | KamusSoal. Semoga dapat membantu kamu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *