Teknik Biantara Anu Teu Make Naskah Atawa Ditalar Disebut

Teknik Biantara Anu Teu Make Naskah Atawa Ditalar Disebut

 

Jawaban

Ditambul / tehnik nalar

 

Penjelasan

Tehnik biantara anu teu make naskah atawa ditalar disebut (ditambul). Biantara tehnik nalar mah dadakan satimu – timu harita. atau bisa disebut oge Impromptu.

Biantara mangrupakeun kagiatan nyarita di hareupun batur atawa umum. Dina nepikeunna aya 4 tehnik nyaeta:

1. Metode impromtu (ngadadak)

  • Disebut cara ngadadak sabab biantara ditepikeun langsung teu make persiapan.
  • Disebut metode ngadadak (mendadak) karena biantara disampaikan secara langsung tanpa persiapan terlebih dahulu.

2. Metode ngapalkeun

  • Metode ngapalkeun (ngapalkeun) atawa nya éta métode biantara anu dilakukeun ku cara ngapalkeun naskah. Saméméh nepikeun biantara, naskah disusun heula tuluy diapalkeun kecap demi kecap.
  • Metode ngapalkeun (menghafal) atau memoriter yaitu metode biantara yang dilakukan dengan cara menghafal naskah. Sebelum menyampaikan pidato, naskahnya disiapkan dulu lalu dihafalkan kata demi kata.

3. Metode naskah

  • Metode naskah mangrupa tehnik biantara ku cara maca naskah. Ku cara ieu teu kudu ngapalkeun téks heula jeung tong hariwang kaleungitan kecap.
  • Metode naskah adalah teknik pidato dengan cara membaca naskah. Cara seperti ini tidak perlu menghafalkan teks terlebih dulu dan jangan khawatir kehilangan kata-kata.

4. Ekstemporan

  • Nyiapkeun konsép biantara sacara gurat-gurat atawa ngan ukur poin-poin penting.
  • Menyiapkan konsep biantara secara garis besar atau poin-poin pentingnya saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *