Tembang Pocung Biasane Awujud | KamusSoal

TheTopMatters.com – Kali ini kita akan membahas salah satu latihan soal sebagai berikut Tembang Pocung Biasane Awujud | KamusSoal. Mari kita ulas pertanyaan tersebut dengan tepat dan benar.

Tembang Pocung Biasane Awujud

 

A. Geguritan
B. Cangkriman
C. Parikan
D. Sanepan

 

Jawaban

Tembang Pocung biasane awujud B. Cangkriman.

 

Pembahasan

Tembang pocung yaiku klebu salah sawijine tembang macapat.

Tembang macapat cacahe ana 11, yaiku

 1. Mijil
 2. Maskumambang
 3. Sinom
 4. Gambuh
 5. Asmaradana
 6. Pangkur
 7. Dhandhanggula
 8. Kinanthi
 9. Pangkur
 10. Megatruh
 11. Pocung

Tembang pocung iku isine guyon parikena, akeh kanggo pasemon (nyindir) lan kanggo bedhekan. Supaya bisa ngerteni isine tembang pocung, kudu bisa mangerteno tegese utawa kekarepe tetembungan kang ana ing tembang iku.

Tuladha:

 

Bapak pocung, rentheng – rentheng kaya kalung
Dawa kaya ula
Pencokanmu wesi miring
Sing disaba si Pocung mung turut kutha

Catatan:

Wesi miring iku sing dikarepake ril / dalan sepur.
Kendaraan sing dikarepake yaiku sepur.

 

Bapak pocung, wujud sira karo gembung
Ditata ing kotak
Barang mati mbebayani,
Nyrudhug tembok si Pocung dadi dahana

Catatan:

Gembung = gulu
Mbebayani = berbahaya
Dahana = geni
Barang sing dikarepake si Pocung yaiku penthol korek

 

Bapak pocung, gedhe dhuwur padha
gunung, asalmu ke sebrang
Ngon ingone sang bupati
Yen lumaka si Pocung lembeyan grana

Catatan:

Ka = saka (Indonesia = dari)
Sebrang = luar pulau
Ngon – ingone = open – openane
Lumaku = mlaku
Grana = irung
Kewan sing dikarepake si Pocung yaiku gajah

Referensi Jawaban :

Wikipedia.org
Ruangguru.com

Demikian kunci jawaban dari pertanyaan Tembang Pocung Biasane Awujud | KamusSoal. Semoga bisa membantu kamu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *