Tulisen Tuladhane Cangkriman Manut Jinise

Tulisen Tuladhane Cangkriman Manut Jinise

 

Jawaban

1. Cangkriman sing wujude wancahan (cekakan),

Tuladhane :

 • Burnas Kopen = Bubur panas kokopen.
 • Pakboletus = Tipak kebo lelene satus.

2. Cangkriman sing wujude pepindhan (irib-iriban),

Tuladhane :

 • Sega sakepel dirubung tinggi, batangane salak
 • Gajah nguntal sangkrah, batangane pawonan

3. Cangkriman sing wujude plesetan,

Tuladhane :

 • Wong wudunen iku sugih pari. Pari apa? Paringisan.
 • Ana gajah numpak becak, ketok apane? Ketok mbujuke.

4. Cangkriman sing sinawung ing tembang.

Tuladhane :

 • Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung,
 • Dawa kaya ula,
 • Pencokanmu wesi miring,
 • Yen lumaku si pucung ngumbar swara.
 • Bedhekane: sepur

 

Penjelasan

Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude. Mula saka iku, cangkriman uga diarani bedhekan utawa batangan. Cangkriman iku wujude ana 4, yaiku:

 1. Cangkriman sing wujude wancahan (cekakan),
 2. Cangkriman sing wujude pepindhan (irib-iriban),
 3. Cangkriman sing wujude plesetan, lan
 4. Cangkriman sing sinawung ing tembang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *