Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti

TheTopMatters.com – Kali ini kita akan membahas sebuah latihan soal sebagai berikut Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti. Mari kita jawab pertanyaan tersebut dengan tepat dan benar.

Ungkara “Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung” Ngandung Harti

 

Jawaban

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Sumur Bandung mere karahayuan ka Dayeuh jeung rakyat Bandung.

 

Pembahasan

Sumur Bandung rahayuning Dayeuh Bandung mangrupakeun sempalan tina carita babad nu hartina Sumur Bandung mere karahayuan ka Dayeuh jeung rakyat Bandung.

Carita babad nyaéta dongéng anu ngandung unsur-unsur sajarah. Ari Iskandar wassid dina bukuna Kamus Istilah Sastra nerangkeun yén carita babad téh nyaéta carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian-kajadian anu parenting di jaman baheula nu aya di salah sahiji daérah, biasana ti mimiti muka atawa ngabedah éta wewengkon.

Dina kamus éta ogé ditétélakeun yén nu karep nyusun carita babad téh bangun rék nulis sajarah. Malah sawaréh mah judulna ogé aya nu tandes maké kecap “Sajarah”. Tapi teu sakabeh carita babad diaku jadi sajarah, lantaran di jérona sok ka asupkeun hal-hal anu pamohalan atawa rékaan.

Ciri-Ciri Carita Babad

  1. Ngadung unsur pamohalan
  2. Eusina nyaritakeun asal-usul hiji patempatan atawa lalampahan para Wali, Jalma nu kasohor, nu Legendaris, jeung sajabana.
  3. Pangarangna teu kapaluhur
  4. Sumebarna tatalépa.

Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Sumur Bandung mere karahayuan ka Dayeuh jeung rakyat Bandung.

Referensi Jawaban :

Britannica.com
Ruangguru.com

Demikian jawaban dari pertanyaan Ungkara Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung Ngandung Harti. Semoga dapat membantu kamu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *